Gepromoveerd

Op 24 augustus 2015 zijn Ann Dijkstra en Axis (Amber) gepromoveerd.

Axis is een Hollandse Herder van 4 jaar.